Intimní magazín pro milované ženy a milující muže
 
Moudrost pro každý den
Spravujte své životy, nebo vám je vezmou do správy jiní!
   

Nejčtenější

Ženy a muži
Kdyby existoval zákon, podle kterého by se všude na koupalištích a plovárnách dospělí lidé směli koupat nazí, koupali byste se nazí?
 
37
96
56
415
33
85
29
218
30
80
15
114
A B C
 
(Hodnoty v procentech)
 
A. Často.
B. Někdy.
C. Nikdy.
 
Odeslat

[všechny ankety]
Rubriky
Místa k setkávání
Sexodpovědna

Sexodpovědna Lenky & Vladimíra (45)

Ranní plnost ženského pohlaví nebývá navenek viditelná, alespoň ne na první pohled. Na rozdíl od ztopořeného pohlaví mužského. Nicméně ženská ranní erekce existuje, přestože jí není věnována patřičná pozornost.

Bezesné ztopoření

Velmi často se v noci nebo ráno probouzím s tvrdě ztopořeným penisem. Přitom ale vím, že sen, který se mi předtím zdál, vůbec nebyl erotický. Je možné to nějak vysvětlit?

Dopis č. 2103010728

Mužské ranní erekce

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl v knize Sexuální potíže a problémy podává o ranní erekci následující informace. Cituji: Během nočního spánku dochází několikrát, zpravidla pětkrát, ke kratším obdobím, kdy se organismus zčásti aktivizuje. Uvádějí se jako fáze REM, podle anglické zkratky označující rychlé oční pohyby.

V této fázi se oči spícího pod víčky pohybují a zároveň se spícímu zdají sny. Vzbudí-li se, může si vzpomenout na sen. A zpravidla také zjistí, že má erekci, která se po chvíli rozplyne.

Ranní fáze REM může trvat 15 až 20 minut a pravděpodobnost, že se muž vzbudí právě v této fázi, je už větší. Proto je také větší pravděpodobnost, že se muž probudí s erekcí, které se říká ranní erekce.

Dříve převládala domněnka, že ranní erekci způsobuje naplněný močový měchýř, ale ve skutečnosti je erekce projevem uvedené snové fáze spánku. S obsahem snů zpravidla nijak nesouvisí, je to samostatný fyziologický pochod. Konec citace.

Vážení muži, profesor Kratochvíl vám podal uklidňující vysvětlení. Probudíte-li se ráno s erekcí, přestože se vám nezdál erotický sen, neděste se. Erekce neznamená, že jste úchylní, zdálo-li se vám o velbloudici či elektrické lokomotivě. Ranní erekce je toliko výrazem dobře fungující snové fáze REM.

Proč se však během spánku několikrát částečně aktivizujeme, ať už jsme muži či ženami?

Každý fyziologický (přirozený) pochod v lidském těle má svou příčinu. Např. čurání je fyziologický proces, jehož příčinou je naplněný močový měchýř. Příčinou plného měchýře je zase jedna z funkcí ledvin, přesněji oddělování čistého od kalného. Ledviny mohou provádět zmíněnou funkci, protože... Ale to bychom se dostali jinam, než chceme.

Fáze REM se dostavuje každou noc asi pětkrát. Jestliže uléháme ke spánku kolem desáté hodiny večerní, pak převážná část našeho spánku, a také převážná část fází REM, se odehrává po půlnoci.

Jaká to je síla, která lidem ve spánku pohybuje očima, topoří penisy a klitorisy, a nakonec lidi ráno probouzí?

Podle taoismu nastupuje od půlnoci energie yang. Čím blíže k ránu, tím je energie yang silnější, dopoledne yangová síla mohutní a vrcholí v poledne. Úderem poledne yang zvolna slábne.

V pravé poledne nastupuje energie yin, která mohutní v podvečer a nejsilnější je o půlnoci. Úderem půlnoci yin zvolna slábne. Znovu nastupuje energie yang.

Číňané říkají, že yin se rodí v poledne jako miminko ženského pohlaví. Večer je slečnou, v půlnoci dospělou ženou, ráno stařenkou, jež v poledne zemře. Zároveň se znovu narodí jako miminko.

Yang se rodí o půlnoci jako miminko mužského pohlaví. Ráno je mládencem, v poledne dospělým mužem, večer starcem, jenž o půlnoci zemře. Současně se znovu narodí jako miminko.

Víme-li, že v poledne je yin mrtva a yang vykazuje největší sílu, můžeme si odvodit další souvislosti pro lidské konání. Stejně tak ráno, jestliže víme, že yin je umírající stařenkou, zatímco yang statným mládencem plným sil.

A co třeba večer, když yin je krásnou slečnou, zatímco yang vyhasínajícím starcem? Jak vidíme, odvěké pravidlo ranní a dopolední práce, odpolední zábavy, večerního zklidnění a nočního spánku není libovolným výmyslem člověka.

Energie yang znamená mj. pohyb, rychlost, teplo, odstředivost, směřování ze středu k povrchu těla. Zatímco energie yin se mj. projevuje nehybností, pomalostí, chladem, dostředivostí, směřováním do středu těla.

Podle tradiční čínské medicíny souvisí koloběh spánku a bdění jednak s cirkulací ochranné čchi neboli wej-čchi v těle, a jednak s poměrem mezi yin a yangem v těle.

Obvyklý proces je takový, že když ochranná čchi koluje na povrchu těla v yangových drahách, převládá bdění, aktivita. Když se vnoří do organismu, přichází spánek, pasivita, při němž se ochranná čchi obnovuje a posiluje.

V knize Ling-šu je uvedeno: Když se yangová čchi vyčerpá a yinová čchi je v převaze, oči se zavírají ospalostí. Když se vyčerpá yinová čchi a yangová je v převaze, dochází k procitnutí.

Fáze REM jsou znamením, že energie yang vystupuje z nitra k povrchu těla. Čím blíže k ránu nebo čím dále od půlnoci, tím více energie yang koluje při povrchu těla. Energie yang začíná převládat nad energií yin. Proto je spánek ve dne vždy mělčí a neklidnější.

Energie yang vstupuje do očí a způsobuje jejich rychlé pohyby. Vstupuje do uší a způsobuje, že nás k ránu jakékoliv zvuky snadněji probouzejí. Vstupuje do pohlaví a topoří je. Vstupuje do končetin, pročež sebou k ránu v posteli více meleme.

Zkonzumovat blahodárné ranní ztopoření orgasmem a ejakulací v ženské pochvě, příp. v jiné tělesné instituci, by bylo tak málo moudré jako vysypat peněženku s výplatou na Václavském náměstí a jít do Melantrichovy ulice žebrat.

Jakmile je ranní energie yang dostatek, otevře nám oční víčka, což vnímáme s mírnou rozkoší. Obvykle se protáhneme, čímž rozprostřeme energii do všech koutů těla. A poté plni síly vstáváme.

Malé děti jsou každé ráno obdařeni velkým množství yangové síly. Potřebují ji k tělesnému a duševnímu růstu. Povšimněme si, že pro zdravé malé děti, na rozdíl od většiny dospělých, je vstávání vždy velkou radostí.

Je smutné, že některým lidem neotvírá oči ranní yangová síla, nýbrž zvonění budíku. Žel lidský život je plný pracovních povinností či jiných závazků, jež nás vytrhují z přirozeného rytmu přírody.

Chceme-li se do rytmu přírody znovu ponořit, příp. se oživujícímu střídání kosmických energií alespoň přiblížit, musíme zkusit uléhat po setmění a vstávat těsně před rozedněním. Nejprve si na to můžeme hrát, později to začneme žít. To je ostatně princip každé vědomé změny lidského chování.

Zmíněné sepětí lidského života s tajemným rytmem přírody, je-li doplněno jiskřivým vzduchem z otevřeného okna, představuje generální léčebnou proceduru, jejímiž vedlejšími účinky jsou existenciální štěstí a hluboká vnitřní radost.

Lenka Volmová

Ženské ranní erekce

S mužskými ranními erekcemi bývají ženy dobře obeznámeny. Jejich ruce ráno po probuzení, někdy už v noci nad ránem, šmátrají po tvrdé věci, již tak rády drží. Obvykle sáhnou najisto.

Vědí však muži, že také ženy mívají ranní erekce? Kdybychom se ulistovali v odborných knihách, zmínky o ženských ranních erekcích pravděpodobně nenajdeme.

Půlnocí odstartované zesilování yangu probíhá stejně u mužů, jako u žen. Kdyby tomu tak nebylo, žádná spící žena by se ráno neprobudila. Přeháníme? Ano, ale jen málo a v zájmu pochopení věci.

Člověk spící ve dne se jistě může probudit večer, kdy je vnější yangová síla oslabena. V člověku totiž probíhá týž proces jako venku. Lidský spánek vytváří jakousi vnitřní tělesnou noc, byť probíhající za dne.

Výsledkem je ovšem chaos a rozladění systému. Zejména pokud noční spánek chybí. Moderní opožďování života, pozdní usínání a pozdní vstávání, vzniká z přemíry vnitřního yangu získávaného potravou a stylem života. Svědčí mj. o ztrátě schopnosti vnímat rytmy přírody.

Jestliže vnitřní procesy yin-yangových transformací nejsou v souladu s procesy vnějšími, jestliže v těle je den, zatímco venku panuje noc, nebo je-li v těle dosud zima, zatímco venku už je jaro, pak je téměř jisté, že po určité době dojde k výpadku, resp. nemoci.

Malou ukázkou rozladění systému může být lehké mentální obluzení následující těsně po probuzení. Každý jistě zažil stav, kdy usnul v jinou než obvyklou dobu, potom se probudil, a nevěděl, zda je ráno nebo večer, den nebo noc.

Naplňuje-li se ráno mužské pohlaví obnovenou yangovou energií, mělo by se naplňovat také pohlaví ženské, není-liž pravda? A skutečně tomu tak je.

Mnohé ženy ihned po probuzeních vnímají naběhlé poštěváčky. Pocity tepla nebo příjemná brnění ve stydkých pyscích. Někdy též chvění v pochvách. Především jsou však energeticky podníceny ženské klitorisy neboli poštěváčky, menší bratříčkové mužských penisů.

Ranní pocity hoření sexuálních ohýnků mezi stydkými pysky dokáží barvitě popsat ženy sexuálně zkušené, leč abstinující. Dále ženy s velkým yangem ledvin a ženy praktikující s muži komunikační erotiku, tj. erotiku nekonzumní, trvale udržitelnou, neuskutečňující či omezující orgasmy.

Ženské ranní erekce se mohou projevit v několika podobách. Jak už zmíněno, některé ženy mají po ránu naběhlé poštěváčky. Někdy pouze lehce naběhlé. Také poštěváčky, stejně jako penisy, mohou být erigovány (vztyčeny) jen na půl žerdi, částečně, nikoliv naplno.

Je-li poštěváček naběhlý lehce, pak jemně dotýkán prstem, případně opečován špičkou jazyka snadno a rychle naběhne do stavu vyšší tvrdosti. Patří k ženské přirozenosti, že se poštěváček ve stavu vyšší tvrdosti bez dalších doteků neudrží dlouho.

Prst se musí dotýkat zlehýnka, stačí lehce zatlačit bříškem prstu zvlhčeným v pochvě. Poštěváček je velmi citlivý. Asi tak citlivý, jako žalud malého chlapce. Jistě nejsem sám, kdo si to z dětství dobře pamatuje.

Teprve v těsné blízkosti orgasmu, ve stavu silného vybuzení sexuální energie, resp. rozhoření sexuálního ohně, snese poštěváček poněkud silnější tření.

Ale záleží na dalších okolnostech. Ženy s masturbačními zkušenostmi mohou mít poštěváčky méně citlivé, mohou snášet silnější stimulace (podněcování) a mohou se snadněji rozehřívat. Jiné ženy se nepodnítí slabými ani silnými stimulacemi, takže potřebují speciální kombinovaná podněcování, vždy spíše slabší než silnější.

Ale vraťme se k ženským ranním erekcím. Další ženy uvádějí, že někdy po probuzení cítí jakoby naběhlé pysky, teplo v celých pohlavích, mravenčení v pochvách a prokrvenost vnějších částí pohlaví.

Udávají, že jde spíše o pocity, než o skutečná zvětšení pysků či poštěváčků. Dokazuje to, že ženy většinou mají svá pohlaví nedostatečně osahána. Nedokáží tudíž hmatem rozpoznat naběhlý poštěváček od poštěváčku splasklého, relaxovaného.

Zkušení muži, kteří milují ženy, zajímají se o ženy, rádi žijí v blízkosti žen a věnují ženám mnoho pozornosti, rozdíly mezi poštěváčky vztyčenými a splasklým zajisté dobře znají. A také zajisté vědí, že někdy jsou rozdíly patrnější dotykem jazyku než pohledem oka.

Také měsíční fáze ovlivňují ranní prožitky plnosti ženských a mužských pohlaví. Měsíc v úplňku, tedy ve stavu vrcholného yangu, mírně zvýrazňuje yangové procesy v lidských tělech. Známe např. špatné spaní za úplňků, větší zlobivost dětí apod.

Při úplňcích můžeme obtížně usínat, nepokojně spát, neustále se vrtět, často se probouzet, mluvit ze spaní. Event. se ve stavu spícím zvedat na lůžku, chodit k ledničce, do špajzu atd. Ale také můžeme snadněji a ve větší síle pociťovat ranní erekce.

Ženské ranní erekce poněkud splývají se stavem, který je každému srozumitelný, ale s nímž některé ženy, vinou životních okolností, nemají osobní zkušenosti. Splývají se stavem sexuální nadrženosti.

Ranní plnost ženského pohlaví nebývá navenek viditelná, alespoň ne na první pohled. Narozdíl od ztopořeného pohlaví mužského. Nicméně ženská ranní erekce existuje, přestože jí není věnována patřičná pozornost.

Pakliže se vám, pánové, pohlavní kolegové, ženy s ranními erekcemi nikdy nesvěřily, mohly je k tomu vést několikeré důvody. Stud. Nejistota. Vědomí, že vás to nezajímá. Nevědomost.

Možná o ženských ranních erekcích nikdy neslyšely ani nečetly, takže si neumějí zmíněné pocity vysvětlit. Nebo je brzdí obavy, že by muži jejich ranních erekcí okamžitě využili k souložím. Také mohly erekce vnímat jen v obdobích, kdy žily samy bez mužů. Možná se vůbec nezajímají o sexuální pocity a nevnímají řeč pohlaví.

Možná erekce klitorisů nikdy nepocítily, jelikož jim rodiče předali slabé ledviny ve smyslu prázdnoty yangu. Možná je oslabily potraviny, jedení bílého cukru, ponocování, těhotenství, porody, traumatizující vztahy. Vyčerpala je zaměstnání a práce v domácnostech. Možná jsou jejich sexuální postoje deformovány špatnými zkušenostmi.

Existují také ženy, a není jich málo, jež sladkou přítomnost yangových energií na pohlavích a rozhořívání sexuálních ohýnků neznají, neboť jejich muži se rozhoříváním ženských pohlaví nezabývají. Dle panenských blan ženy sexuálně dotčené, dle zkušeností v sexuálním prožívání nedotčené panny.

Ranní erekce málokdy prožívají ženy, jež své sexuální síly vyčerpávají častými orgasmy. Leda by jejich ledviny byly výjimečně yangově silné.

Nebyla by to ovšem žádná výhra, neboť vrozeně silný orgán se často objeví vedle jiného orgánu vrozeně slabšího. Silné ledviny mohou např. doprovázet slabé srdce apod.

Ženská sexuální síla je od prvopočátků patriarchální minulosti do současnosti trestuhodně zanedbána. Nejvyšší čas, aby se ženy v doprovodu mužů odvážně pustily do poznávání svých sexuálních možností.

Nejvyšší čas, aby muži v sexuálním poznávání ženy podpořili a chovali se k ženám ohleduplně, čestně a láskyplně.

Vladimír Volma

7. 3. 2002čtenost 19024Sexodpovědna

 
Koutek zdravého rozumu
Mediální indoktrinace obyvatelstva a informační násilí reklamy musejí být zákonem zakázány.
   
Kontakt: redakce[zavináč]intimnosti.cz   Správce serveru: admin[zavináč]intimnosti.cz
Další zveřejňování či jiné šíření zde poskytovaných textů je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.
© Lenka Volmová, Vladimír Volma a autoři článků, 1999-2009. Nezávislé sledování návštěvnosti: